български
 
 

ДП"ТСВ"
линкове на хотелиДържавно предприятие
"Транспортно строителство
и възстановяване" 
 
URL: www.tsv-bg.com
   
Хотел "Роса" Варна
инфо:
URL: www.hotel-rossa.tsv-bg.com
   

Хотел " Дряново"
инфо:
URL: www.hotel-drjanovo.tsv-bg.com
   
Хотел "Копривки"
инфо:
URL:  www.hotel-koprivki.tsv-bg.com